Bede

Zinkovanie

I. POPIS

Galvanické (elektrolytické) zinkovanie patrí medzi jednu z najrozšírenejších (dominantných) povrchových úprav a vo svetovom priemere zaberá viac než 68 %. Zinok a zliatiny zinku sú väčšinou používané ako povlakový kov, ktorý chráni základný materiál – oceľ – proti korózii. Zinok sa v styku so železom chová ako anóda a prednostne sa rozpustí a pokrýva sa vrstvou kysličníkov, ktorá spomaľuje ďalšiu koróziu. U zinkových povlakov nie je toľko rozhodujúca pórovitosť. Vplyv rôznych atmosférických prostredí pôsobí na zinkové povlaky rozdielnym spôsobom. Bežnou vonkajšou atmosférou je zinok napádaný nepatrne, ale priemyselné exhaláty alebo napr. morská voda ho značne koroduje.

Kvalita vstupného materiálu zásadne ovplyvňuje finálny vzhľad pokovovaného dielca. Povrchy hrubé, skorodované a tepelne spracované, majú aj po pozinkovaní znížený lesk a drsný povrch. Kvalitný čistý a hladký povrch dielcov má zinkovú vrstvu lesklú a hladkú.

Pre zvýšenie protikoróznej ochrany sú povlaky zinku následne upravované, napr. chromátovaním alebo utesnením povrchu (pórov) nanesením laku, kde sa niekoľko násobne zvyšuje korózna odolnosť materiálu. Korózna odolnosť elektrolyticky vylúčených zinkových povlakov je všeobecne obdobná koróznej odolnosti zinku a ostatných zinkových povlakov. Korózia zinku je ovplyvnená dobou, po ktorú je povrch vystavený pôsobením prostredia – predovšetkým vlhkosti a znečistenia. V počiatočnom štádiu funguje zinok prevažne ako obetovaný kov a chráni mechanicky poškodené miesta na povrchu ocele. Dominantná vlastnosť zinkových povlakov je teda korózna ochrana ocele a liatin! Vrstvy povlaku bývajú štandardne v rozmedzí 5-20 mikrometrov pre bežné korózne prostredie, prípadne vyššie.

II. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY, TECHNICKÝ ŽIVOT A KLASIFIKAČNÉ ČÍSLO

Požadovaná hrúbka zinku závisí na náročných prevádzkových podmienkach a na požadovanej dĺžke života povlaku, napr. FeZn 5 sa doporučuje na suché vnútorné povlaky. Čím vyššia náročnosť, tým sa musí predpísať väčšia hrúbka zinku.

Klasifikačné číslo povlaku:

 

Príklad: Elektrolyticky vylučovaný povlak EN 12329-Fe//Zn12//C/

III. CHROMÁTOVÉ KONVERZNÉ POVLAKY NA ZINKU

Chromátovanie povlakov zinku, ako ďalšia operácia na Zn povlakoch podľa ISO 4520 spomaľuje vznik koróznych splodín na povlakoch, ktoré sú vystavené pôsobeniu v agresívnej atmosfére. Chromátovanie spomaľuje vznik bielej korózie, ktorá sa za určitých podmienok tvorí na povlakoch zinku.

Označenie Typ Typický vzhľad
A  transparentný  iridescentný
B  priehľadný  modrý / jemne dúhový ťahajúci do žltej, fialovej
C  dúhový  žltý / jemne dúhový ťahajúci do zlatej, fialovej
D  nepriehľadný  olivovo zelený
F  nepriehľadný  čierny

IV. CHROMÁTOVÝ POVLAK EcoTri

Je pasivát s hustou vrstou obsahujúcou chróm (III) pre vrstvy zinku a zinkových zliatin, ktorý je úplne bez chrómu (VI)/ kyseliny chrómovej a fluoridových zlúčenín. S EcoTri je možné dosiahnuť vynikajúcu odolnosť proti korózii, ktorá zodpovedá odolnosti z pasivátu obsahujúceho chróm (VI). EcoTri bol špeciálne vyvinutý na použitie na zinkové usadeniny vyrábané v sudových aplikáciách, kde sa vyžaduje tepelné spracovanie pred koróznym testovaním.

 

    

sk
en
de