Bede

Kontakt

BEDE, spol. s r.o.

Kósu-Schoppera 10, 048 01 Rožňava
IČO: 36586528, DIČ: 2021915192, IČ DPH: SK 2021915192
Bankové spojenie
IBAN SK8011110000001573053008

Prevádzka: GALVANOKOV VLKANOVÁ,
Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika


Konateľ/Majiteľ spoločnosti

Dipl.-Ing. Milan Demko
Tel. : +421 48 418 80 85
Mobil. : +421 905 227 506
e-mail : bedespolsro@gmail.com

Manažér spoločnosti 

Jana Vrbovská
Tel. : +421 48 418 80 85
Mobil. : +421 903 630 016
email : galvanokov.manazer@gmail.com

Referent marketingu, nákupu a predaja 

Mgr. Lucia Hanusková
Tel. : +421 948 880 700
email: bede.manazer@gmail.com 

Ekonomický referent

Janka Černáková
Tel. : +421 48 418 80 85
e-mail: galvanokov.vlkanova@gmail.com

 Galvanokov Vlkanová       Galvanokov Vlkanová
 BEDEpointz                     BEDEpointz
 BEDEwear                       BEDEwear

 

 
sk
en
de