Bede

Technické údaje

Prevádzka Galvanokov Vlkanová:ZINKOVANIE (alkalické, kyslé)

Rozmerové parametre funkčnosti galvanických lázní závesovej technológie (mm): Kapacitné parametre bubnovej technológie (kg):
1450x400x700 min: 25 kg          max: 50 kg
Celková kapacita: 40 m2 / 8 hod. Celková kapacita: 1200 Kg / 8 hod.
Hrúbka povlaku: od 5 µm do 25 µm
Pasivačné vrstvy Cr3+: B - modrá, C - žltá, F - čierna, D - zelená, A - hrubovrstvá (transparentná)
Normy: STN EN 123 29, STN ISO 4520, DIN 50 961, VW 137 50

 

ELEKTROLYTICKÉ LEŠTENIE NEREZE, MORENIE A PASIVÁCIA NEREZE, MORENIE A PASIVÁCIA OCELE

Rozmerové parametre funkčnosti galvanických lázní závesovej technológie (mm):
1450x400x700
Celková kapacita: 16 m²/ 8 hod.

 

FOSFÁTOVANIE, ODMASTENIE A PASIVÁCIA OCELE    

 
Rozmerové parametre funkčnosti galvanických lázní závesovej technológie (mm): Kapacitné parametre bubnovej technológie (kg):
1450x400x700 min: 25kg    max: 50 kg
Celková kapacita: 16 m²/ 8 hod. Celková kapacita: 1200 kg/ 8 hod.

 

ZMESNÉ ZINKOVANIE (ZLIATINOVÝ ZINOK - ŽELEZO)

Rozmerové parametre funkčnosti galvanických lázní závesovej technológie (mm):
1450x400x700
Celková kapacita: 16m²/ 8 hod.
Hrúbka povlaku: od 5µm do 25µm
Pasivačné vrstvy Cr3+: F- čierna, A - hrubovrstvá (transparentná)
Normy: STN EN 123 29, STN ISO 4520, DIN 50 961, VW 137 50


 

          

 

sk
en
de