Bede

Fosfátovanie (železité, zinočnaté)

Fosfátovanie je chemická úprava povrchu ocele za účelom zvýšenia korozivzdornosti a zlepšenia priľnavosti pre ďalšie povrchové úpravy. Je jedným z najrozšírenejších spôsobov chemickej úpravy povrchu ocele, pri ktorom sa na povrchu vytvárajú vo vode nerozpustné kryštalické terciálne fosforečnany zinku, železa, mangánu. Fosfátová vrstva neposkytuje sama o sebe oceľovým výrobkom dostatočnú ochranu proti korózii, a preto sa vždy dodatočne upravuje konzervačnými prostriedkami, nátermi, voskami a pod. Dôležitou vlastnosťou fosfátových povlakov je ich schopnosť viazať na seba organické látky - napr. plastické mazivá alebo impregnačné oleje, ktoré významne chránia proti korózii. Fosfátovanie vytvorí ochrannú vrstvu o hrúbke cca 2 µm. Uskutočňuje sa ponorením do kúpeľa s následným oplachom, pasiváciou a oplachmi. Odmasťovanie sa uskutočňuje pri teplotách od 30ºC do 60ºC.

sk
en
de