Bede

Morenie a pasivácia ocele

Morenie: 

Morením sa odstraňuje tenká kovová vrstva povrchovej plochy ocele. Pre morenie nehrdzavejúcich ocelí sa používa zvyčajne zmes z kyseliny dusičnej fluorovodíkovej. Morenie sa vykonáva s cieľom odstránenia nábehovej farby zo závadných končtrukcií, v ktorej oblasti je znížený obsah chrómu v povrchovej ploche ocele.

Tiež mierna tvorba okovín, napr. po tepelnom spracovaní, sa morením odstránia.

Pasivácia: 

Povrchová plocha nehrdzavejúcich ocelí sa spravidla pasivuje sama. Za určitých podmienok môže byť však žiaduce tento proces podporiť úpravou s okysličujúcou kyselinou. Na rozdiel od morenia, pri pasivácii neubúda žiadny materiál. Avšak kvalita a hrúbka pasivačnej vrstvy je cielene optimalizovaná.

Za určitých podmienok nedochádza k pasivácii a moreniu súčasne, ale za sebou oddelenými procesmi úpravy kyselinou. Pri tomto procese použitá kyselina dusičná vyvolá na nehrdzavejúcej oceli len nepatrný moriaci účinok a slúži v podstate k pasivácii.  

 

     

 

sk
en
de