Bede

Leštenie nereze

Elektrolytické (známe ako aj elektrochemické) leštenie je jedna z najlepších možných povrchových úprav nerezových ocelí. Princípom je odobratie atómu železa z povrchu nerezovej ocele. Po odobratí atómu kovu na povrchu zostávajú prevažne legujúce prvky a povrch tým je korózne pasívny. Takto upravený výrobok je vo svojej podstate touto úpravou chránený proti zachytávaniu nečistôt na jeho povrchu, keďže tento proces významne znižuje nežiadúce dôsledky mechanických povrchových úprav. Finálna úprava je vysoko dekoratívna a kvalitná.

 

     

sk
en
de